اسامی کارکنان

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان شغلی

1

آقای ابراهیم نظری شربیانی

مسئول امور دفتری

مدیریت خدمات پژوهشی و تولید علم

2

آقای رحمان امینی

مدیر پژوهشی

3

خانم فاطمه کرم داد

کارشناس امور پژوهشی (طرح پژوهشی و مقالات علمی)

4

خانم روح انگیز کیارشی

کارشناس امور پژوهشی (مقالات علمی، شرکت در کنفرانس ها)

5

خانم فاطمه ترکمانه

کارشناس امور پژوهشی (همایش ها،انجمن ها، پایان نامه ها،جشنواره ها و سمینارها)

6

خانم فاطمه سلطانی

کارشناس امور پژوهشی (انجمن های علمی، کارگاه ها و سخنرانی ها)

انتشارات علمی

7

 

مسئول چاپ و انتشارات

8

آقای هادی افتخاری

کارشناس بررسی کتب و مجلات

9

آقای منوچهر مرادی

کارشناس انتشارات علمی

اداره کتابخانه

10

خانم لیلا بابا رضایی

رئیس کتابخانه

11

خانم سکینه حقایقی

کارشناس کتابداری (نشریات و پایگاه های اطلاعاتی)

12

خانم معصومه ابره دری

کارشناس کتابداری (ثبت و سفارش منابع فارسی و لاتین)

13

آقای قربانعلی محمدی

کارشناس کتابداری (بخش مرجع)

14

آقای محمد علی قربانی

کارشناس کتابداری (بخش امانت)

15

آقای حمید محمدی

کارشناس کتابداری (بخش امانت)

مرکز تحقیقات اکوفیزیولوژی

16

آقای دکتر سید مصطفی حسینی مزینانی

رئیس مرکز تحقیقات اکوفیزیولوژی

مرکز تحقیقات آمایش سرزمین

17

آقای دکتر رحیم سرور

رئیس مرکز تحقیقات آمایش سرزمین

مرکز رشد

18

آقای دکتر علیرضا پازکی

رئیس مرکز رشد واحدهای فناور

19

خانم فریبا غفوریان

کارشناس امور فناوری و بازاریابی

اداره توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

20

آقای مجتبی شاه آبادی

رئیس اداره ارتباط با صنعت

21

آقای سید مهدی اسحاقی

کارشناس امور پژوهشی (کارآموزی، کارورزی و نمایشگاه های علمی)

باشگاه پژوهشگران جوان

22

خانم دکتر فرخ رویا نیکمرام

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان

23

خانم معصومه پیریایی

کارشناس امور پژوهشی

اداره خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

24

آقای سعید احمدی مجد آبادی

رئیس اداره خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

25

خانم فاطمه زمانی

کارشناس امور آزمایشگاه ها

26

آقای مجید صبوری

کارشناس امور آزمایشگاه ( تامین و توزیع تجهیزات)

مزرعه

27

آقای پرویز فرهادی

کارشناس کشاورزی (مزرعه)

28

آقای مهدی محمد

کارشناس امور باغی