اسامی کارکنان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

۱

جمشید نجف پور

مدیر برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان

۲

امیر دلداری نیلاش

مسئول برنامه وبودجه

۳

 

کارشناس  بودجه 

۴

 علی شمس آریان

کارشناس برنامه ریزی

۵

حمیدرضا محمدی

مسئول امور اقتصادی دانش بنیان

۶

زهره قیدار پور

کارشناس امور اقتصادی و دانش بنیان

۷

رحمان امینی

 مسئول دفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی

۸

دکتر سید مصطفی حسینی مزینانی

معاون

۹

ابراهیم نظری شربیانی

مسئول امور دفتری و بایگانی

۱۰

امیر توحیدی

مدیر

۱۱

 

کارشناس امور پژوهشی (طرح های پژوهشی و مقالات علمی)

۱۲

فاطمه کرم داد

کارشناس امور پژوهشی (مقالات علمی،شرکت در کنفرانس ها)

۱۳

فاطمه ترکمانه پیرمشانی

کارشناس امور پژوهشی (همایش ها، انجمن ها ،پایان نامه ها ،جشنواره هاو سمینارها)

۱۴

روح انگیز کیارشی

کارشناس  امور پژوهشی (انجمن های علمی، کارگاه ها و سخنرانی ها)

۱۵

ابوالفضل اصلانی شرامین

 چاپ و انتشارات

۱۶

هادی افتخاری مرکیه

کارشناس بررسی کتب و مجلات

۱۷

فاطمه مح آباد

کارشناس انتشارات علمی

۱۸

لیلا بابارضایی کاشانی

رئیس

۱۹

سکینه حقایقی

کارشناس کتابداری ( نشریات و پایگاههای اطلاعاتی)

۲۰

 

کارشناس کتابداری( بخش مرجع)

۲۱

معصومه ابره دری

کارشناس کتابداری( ثبت و سفارش منابع فارسی و لاتین)

۲۲

محمدعلی قربانی

کارشناس کتابداری(بخش امانت)

۲۳

قاسم صفی نیا

کارشناس کتابداری(بخش امانت)

۲۴

 

رئیس

۲۵

مرتضی عسگری

مسوول انتشارات

۲۶

علی پیروی

رئیس

۲۷

علیرضا پازکی

رئیس

۲۸

فریبا غفوریان

کارشناس امور فناوری و بازاریابی

۲۹

مجتبی شاه آبادی فراهانی

رئیس

۳۰

سید مهدی اسحاقی

کارشناس امور پژوهشی (کارآموزی،کارورزی و نمایشگاه های علمی)

۳۱

علی شهابی

رئیس

۳۲

معصومه پیریایی

کارشناس امور پژوهشی (باشگاه پژوهشگران جوان)

۳۳

حمید رضا معصومیان

رئیس

۳۴

فاطمه زمانی

کارشناس آزمایشگاه(استانداردها و HSE)

۳۵

باقر بیرالوند

کارشناس امور آزمایشگاه (تامین و توزیع تجهیزات)

۳۶

پرویز فرهادی

کارشناس کشاورزی (مزرعه)

۳۷

مهدی محمد

کارشناس امور باغی

۳۸

علی رحمانی

رئیس

۳۹

مریم غفوری ورزنه

کارشناس امور پژوهشی و فناوری

۴۰

صادق آدینه

مسئول امور آزمایشگاهها وکارگاهها

۴۱

حسین چوبداری

کارشناس آزمایشگاه (الکترونیک ومخابرات)

۴۲

بهزاد کریمی

کارشناس آزمایشگاه (الکترونیک صنعتی)

۴۳

حمید خسرو بیگی

کارشناس آزمایشگاه (مدار)

۴۴

سمیه زرفشان

کارشناس آزمایشگاه (تحقیقات برق)

۴۵

محمد فضایی

کارشناس آزمایشگاه (مدارات مخابراتی)

۴۶

امیر قنبری دامناب

کارشناس کارگاه (برق)

۴۷

معصومه شهرابی فراهانی

کارشناس کارگاه (کامپیوتر ۱)

۴۸

افشین خدایاری

کارشناس آزمایشگاه (کامپیوتر ۲)

۴۹

وحید امری علیشاه

کاردان کارگاه (برق)

۵۰

علی اکبر تجلی

رئیس

۵۱

فاطمه اخلاقی

کارشناس امورپژوهشی وفناوری

۵۲

رضا خدیر

کارشناس کتابداری

۵۳

کاظم بابایی

مسئول امور آزمایشگاهها وکارگاهها

۵۴

کوروش شبستری زاده

کارشناس آزمایشگاه (رنگرزی)

۵۵

عیسی زیادی

کارشناس آزمایشگاه (فیزیک الیاف)

۵۶

ساسان فرهنگیان کاشانی

کارشناس آزمایشگاه (گیاهشناسی ۱)

۵۷

حیدر احمدی

کارشناس آزمایشگاه (تحقیقات کشاورزی)   

۵۸

حمید رضا محبی

کارشناس آزمایشگاه (کشاورزی)

۵۹

اسماعیل اکبری

کارشناس کارگاه (مکانیک عمومی)

۶۰

طاهره سلیمانی

کارشناس آزمایشگاه (سیالات)

۶۱

محمدعلی حقانی

کارشناس کارگاه (مکانیک خودرو)

۶۲

اصغر مرادی

کارشناس کارگاه (چاپ نساجی - گرافیک)

۶۳

شهرام ضیایی نژاد

کارشناس کارگاه (جوشکاری و ورق کاری)

۶۴

امیر حامد مومنی

کارشناس کارگاه (ترمودینامیک)

۶۵

یاسر حیدر پور

کارشناس کارگاه (صنایع اتومبیل)

۶۶

سید سعید سمایی

کارشناس کارگاه(مکانیک)

۶۷

افشین حسینی بلداجی

رئیس

۶۸

فاطمه سلطانی

کارشناس امورپژوهشی وفناوری

۶۹

نرگس فراهانی

کارشناس کتابداری

۷۰

حسین حسامی نیاسر

مسئول امور آزمایشگاهها وکارگاهها

۷۱

ملیحه قهرمانی

کارشناس آزمایشگاه (شیمی)

۷۲

مهدی آصف الدوله

کارشناس آزمایشگاه (تجزیه دستگاهی )

۷۳

سمیه بهرمند

کارشناس آزمایشگاه (اصول تصفیه آب)

۷۴

اعظم محمدی خانقشلاقی

کارشناس آزمایشگاه (شیمی آلی و جداسازی)

۷۵

مهرداد حنفی

کارشناس آزمایشگاه (شیمی عمومی)

۷۶

خسرو خزایی

کارشناس آزمایشگاه (تحقیقات شیمی۱)

۷۷

محمد رضا کیان بنه کهل

کارشناس آزمایشگاه (تحقیقات شیمی۲)

۷۸

فرزانه اعتمادی

کارشناس آزمایشگاه (زیست گیاهی)

۷۹

فاطمه خسروی

کارشناس آزمایشگاه (زیست شناسی عمومی)

۸۰

حجت کریمی

تکنسین آزمایشگاه (فیزیک عمومی)

۸۱

علی مردمی

کاردان کارگاه (شیشه ­گری)

۸۲

 علی بابایی

کارشناس آزمایشگاه فیزیک

۸۳

محمدحسین قزوینه ای

رئیس

۸۴

صدیقه شاهی

کارشناس امور پژوهشی وفناوری

۸۵

اعظم شکرزاده

کارشناس کتابداری

۸۶

علیرضا ممیزی

مسئول امور آزمایشگاهها وکارگاهها

۸۷

اکبر گودرزی

کارشناس کارگاه (گرافیک)

۸۸

رضا خورسندی

کارشناس آتلیه عکاسی

۸۹

مریم یوز باشی

رئیس

۹۰

محمد فصیحی دستجردی

کارشناس امورپژوهشی وفناوری

۹۱

مریم غفاری

کارشناس کتابداری

۹۲

رقیه طرلانی باشیز

رئیس

۹۳

حمید رضا معصومیان

کارشناس  امورپژوهشی وفناوری

۹۴

مریم معنوی پور

کارشناس کتابداری

۹۵

مجید افتخاری

کارشناس امور آزمایشگاهها وکارگاهها

۹۶

مجید صبوری

کارشناس کارگاه تجهیزات نقشه برداری

۹۷

سید محمود خراسانی

رئیس

۹۸

محمود فکوری فر

کارشناس امورپژوهشی وفناوری

۹۹

زهرا خمسه

کارشناس کتابداری