دفتر امور پژوهشی

دفتر امور پژوهشی

¨ مقالات چاپ شده توسط اعضای هیات علمی واحد در مجلات معتبر

¨  حضور اعضای هیات علمی در همایش­ها

·  شرکت در  ۶۴۸ همایش داخلی  و ۲۷۷ همایش خارجی از ابتدا تا کنون ( که ۲۱ همایش داخلی و۳۴  همایش خارجی طی دو سال اخیربوده است)

¨ کارگاه­ها و سخنرانی­های علمی استادان

· برگزاری ۵۶ سخنرانی علمی توسط استادان

· برگزاری ۶ کارگاه علمی-پژوهشی

¨ تیم­های رباتیک

· راه اندازی تیم رباتیک روبات عمود پرواز

·  راه اندازی تیم رباتیک روبات زیر دریایی

· راه اندازی تیم رباتیک مین یاب

· برنامه ریزی و اخذ مجوز شرکت در مسابقات داخلی و بین المللی روباتیک

¨ طرح­های تحقیقاتی

 امروزه یکی از عوامل مهم توسعه در کشور استفاده از نتایج حاصل از انجام تحقیقات علمی می باشد در این راستا اداره طرح­های پژوهشی با فراهم سازی بستری مناسب جهت حمایت و ارتقاء توانمندی های پژوهشی اعضای هیات علمی واحد سهم به سزایی را به خود اختصاص داده است. این اداره با بررسی، تایید، تصویب و نظارت بر طرح های تحقیقاتی ارایه شده و همچنین تامین بودجه مورد نیاز محققان، گامی مهم در جهت رشد و تعالی پژوهشگران و صاحب نظران در انجام پژوهش های کاربردی برداشته است. برخی از اهم اقدامات انجام شده یکسال گذشته این اداره به شرح ذیل می باشد:

· ثبت اطلاعات تمامی طرح های پژوهشی به صورت کامل در سامانه طرح های تحقیقاتی سازمان مرکزی (سایت proposal) و به روز رسانی سامانه مذکور

· تهیه فرم الف و ب برای تمامی طرح های سال ۹۴ و۹۵

· خاتمه یافتن تعداد ۳۸ طرح پژوهشی داخلی (کل طرح های خاتمه یافته واحد ۵۲۷ در حال حاضر  عنوان می باشد.)

· بررسی، تدوین و تنظیم قرارداد اجرای ۲۵ طرح تحقیقاتی مطابق با آیین نامه جدید سازمان مرکزی

· بررسی ۲۷ فرم زمینه­ های تحقیقاتی اساتید و طرح در شورای پژوهشی واحد

· نظارت و انجام کلیه امور مربوط به ۴۱ عنوان طرح پژوهشی در حال­اجرای واحد (داوری فرم صفر، گزارش مرحله­ای، گزارش نهایی، حق الزحمه داوران، مکاتبات مربوط به پرداخت بودجه مصوب طرح به مجری، تمدید و...)

· صدور ۷۴ تاییدیه طرح پژوهشی (مجری، همکار، داور)

· تکمیل فایل مربوط به هزینه­کرد بودجه پژوهشی سال ۱۳۹۴ و نیمه اول سال ۹۵

· محاسبه و پرداخت حق الزحمه ۵۰ داوری طرح پژوهشی

· اطلاع رسانی و انجام مکاتبات لازم با دانشکده ها و روسای پژوهشی در خصوص پژوهانه سال ۱۳۹۵

· بررسی و محاسبه امتیاز پژوهانه اعضای محترم هیات علمی

· بررسی و ارزیابی سوابق پژوهشی اعضای محترم هیات علمی جهت انتخاب پژوهشگر برتر سال ۹۵

ی- انجمن­های علمی

واحد یادگار امام دارای ۲۳ انجمن علمی می­باشد که در حوزه فعالیت انجمن­های علمی فعال بوده و نسبت به برگزاری کارگاه­های پژوهشی، سخنرانی­های علمی، بازدیدهای علمی و اجرای طرح­های تحقیقاتی فعال می­باشند.