دفتر امور پژوهشی

مدارک مورد نیاز جهت دریافت تشویقی چاپ مقاله در مجلات علمی معتبر و چاپ متن کامل مقاله در همایش:

۱- تکمیل فرم درخواست تشویقی.

۲-  تکمیل فرم چکیده و ارائه یک نسخه پرینت و CD آن در نرم افزار word.

۳- ارائه مجله که بعد از انجام مراحل اداری به نویسنده بازگردانده خواهد شد.

۴- ارائه کتابچه همایش که متن کامل مقاله در آن چاپ شده باشد و یا CD همایش که متن کامل در آن ثبت شده باشد که بعد از انجام مراحل اداری به نویسنده بازگردانده خواهد شد.

۵-  ارائه دو نسخه کپی از متن کامل مقاله که از مجله، کتابچه یا CD همایش تهیه شده باشد.

۶-  ثبت مقاله در بانک اطلاعات پژوهشی توسط اعضای هیأت علمی در بانک اطلاعات پژوهشی واحد

فرم‎های ذکر شده در سایت دانشگاه به آدرس http://www.iausr.ac.ir

حوزه‎ها- معاونت پژوهشی - امور پژوهشی -فرم‎ها

قابل دسترسی می‎باشد.

 نویسندگانی که با رعایت ضوابط چاپ مقاله برای تشویق، مقاله خود را به نام دانشگاه و واحد مربوط چاپ کنند، از تشویق مقاله توسط واحد مربوط بهره‌مند خواهند شد.

به طور مثال: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، گروه ریاضیات، تهران، ایران.

.Department of Mathematics, Yadegar –e- Imam Khomeini RAH Shahre-Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
در درج نام واحد و دانشگاه بهتر است توالی و ترتیب بالا رعایت گردد درج نام کامل دانشگاه و واحد با عبارات بالا الزامی بوده و بایستی توسط علامت ، از سایر عبارات مجزا گردد.

 مقاله‌هایی شامل تشویق می‌شوند که به طور کامل (نه چکیده) در مجلات، مجموعه مقالات همایش‌‌ها یا نگارش الکترونیکی آن‌ها یا وب سایت کنگره‌ها به نام دانشگاه و واحد مربوط منتشر شده باشند.

 آن دسته از نویسندگان مقالات علمی که رابطه استخدامی با دانشگاه ندارند و دانشجو نیز نیستند و تمایل دارند مقاله خود را به نام دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره ) شهرری ارایه و چاپ نمایند در صورتی که این مقالات به طور کامل (نه چکیده) در پایگاه هایISI Medline, Scopus, و Pubmed نمایه شوند، درخواست تشویق مقالات آنها باید با توجه به شرایط تعهدنامه که شامل موارد ذیل می‏باشد (از دفتر امور پژوهشی دانشکده ها دریافت و تکمیل گردد) صورت پذیرد:

الف-نویسنده متعهد می‏شود که مقاله قبلا در جای دیگری ارائه و چاپ نشده باشد.

ب-یک نسخه از مقاله قبل از چاپ در مجله باید به واحد ارائه شود.

ج-فقط نام کسانی در مقاله به عنوان همکار ذکر شود که در تولید مقاله مذکور نقش داشته‏اند.

د-مسئولیت رعایت موارد فوق را به عهده گیرد.