معاونت پژوهشی

۰۱ مرداد ۱۳۹۶ | ۰۹:۰۱ کد خبر : ۳۶۴۳ درباره معاونت
تعداد بازدید:۷۳۷
معاونت پژوهشی

کلید رشد و توسعه جوامع در گرو تحقیقات و مطالعات علمی است. دانشگاه آزاد اسلامی در راستای تحقق چشم انداز ۱۴۰۴ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یعنی دست یافتن به جایگاه اول علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی، یکی از اهداف اساسی خود را توسعه دانش و ارتقاء توانمندی در تولید علم و فن آوری قرار داده است و معاونت پژوهشی واحدهای دانشگاهی با توجه به استراتژی های تبیین شده از سوی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه عهده دار انجام این ماموریت مهم می باشد. 


نظر شما :