نمایش بر اساس 
 فرم های شرکت در مجامع بین المللی
-
شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود فایل پیوست
 فرم مربوط به درخواست پژوهانه اعضای هیات علمی (جدید)
-
چهارشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۵
دانلود فایل پیوست
 اطلاعیه دستور العمل اعتبار سنجی کنفرانس های بین المللی
-
دوشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵
 فرم مربوط به درخواست پژوهانه اعضای هیات علمی
-
دوشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۴
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه جدید کنفرانس های معتبر بین المللی خارج از کشور
-
چهارشنبه ۹ دى ۱۳۹۴
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های بین المللی معتبر خارج از کشور
-
دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۴
دانلود فایل پیوست
 فرم ارائه زمینه های تخصصی و تحقیقاتی اعضای هئیت علمی
-
دوشنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۴
دانلود فایل پیوست
 دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشی
-
دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 فرم درخواست کار در آزمایشگاه ها و کارگاه ها
-
دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 فرم سخنرانی نتایج طرح های پژوهشی
-
دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 فرم تقاضای برگزاری کارگاه علمی - پژوهشی
-
چهارشنبه ۱۳ دى ۱۳۹۱
دانلود فایل پیوست
 فرم طرح نامه برگزاری همایش ها، سمینارها و جشنواره ها
فرم
چهارشنبه ۱۳ دى ۱۳۹۱
دانلود فایل پیوست
 فرم منشور اخلاقی پژوهش
-
دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 طرح نامه برگزاری مسابقات، نمایشگاه ها
-
چهارشنبه ۱۳ دى ۱۳۹۱
دانلود فایل پیوست
 صورتجلسه پروژه کارشناسی
ویژه دانشکده مهندسی برق
سه شنبه ۱۱ تير ۱۳۹۲
دانلود فایل پیوست
 فرم الف
-
دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 طرح نامه شرکت در مسابقات، نمایشگاه ها
-
چهارشنبه ۱۳ دى ۱۳۹۱
دانلود فایل پیوست
 فرم تعریف پروژه
ویژه دانشکده مهندسی برق
سه شنبه ۱۱ تير ۱۳۹۲
دانلود فایل پیوست
 فرم درخواست پست الکترونیکی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا
پست الکترونیکی
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲
دانلود فایل پیوست
 فرم صفر
-
دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 فرم های شرکت در مجامع علمی بین المللی خارج از کشور
-
يکشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۰
دانلود فایل پیوست
 فرم درخواست هزینه ثبت نام و شرکت در مجامع علمی داخلی
-
يکشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۰
دانلود فایل پیوست
 پرسشنامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی
پرسشنامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی...
شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۰
دانلود فایل پیوست
 دستورالعمل تدوین پایان نامه کارشناسی
ویژه دانشکده مهندسی برق
سه شنبه ۱۱ تير ۱۳۹۲
دانلود فایل پیوست
 فونت های مورد نیاز
-
دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 فرم مشخصات فنی 95
-
يکشنبه ۱۲ دى ۱۳۹۵
دانلود فایل پیوست
 فرم استفاده از تسهیلات پایان نامه 95
-
يکشنبه ۱۲ دى ۱۳۹۵
دانلود فایل پیوست
 فرم تسویه
-
يکشنبه ۱۲ دى ۱۳۹۵
دانلود فایل پیوست
 فرم اجرای پروژه در آزمایشگاههای برق الکترونیک مخابرات
-
يکشنبه ۱۲ دى ۱۳۹۵
دانلود فایل پیوست
 فرم اجرای پایان نامه تحصیلات تکمیلی
-
يکشنبه ۱۲ دى ۱۳۹۵
دانلود فایل پیوست
 صورتجلسه درخواست خرید تجهیزات95
-
يکشنبه ۱۲ دى ۱۳۹۵
دانلود فایل پیوست
 تعهد نامه مطالعه برگه MSDS
-
يکشنبه ۱۲ دى ۱۳۹۵
دانلود فایل پیوست
 تعهد نامه شرکت در کارگاه ایمنی
-
يکشنبه ۱۲ دى ۱۳۹۵
دانلود فایل پیوست
 اطلاعیه ضوابط استفاده از تسهیلات پایان نامه کارشناسی ارشد
-
يکشنبه ۱۲ دى ۱۳۹۵
دانلود فایل پیوست
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز اطلاعات، آمار و رایانه واحد یادگار امام خمینی(ره) می باشد.