- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) شهرری با سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)
 شهرری با موسسه همکاران سیستم

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) شهرری با پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) شهرری با پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) شهرری با دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصی مجتمع فنی تهران

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) شهرری با جهاد دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) شهرری با شرکت کشت و صنعت جماران

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) شهرری با گروه شرکت های ساختمانی دان

 
- تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی میان دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی ویژه شرق تهران و دانشگاه آزاد واحد یادگار امام (ره) شهرری

-  تفاهم نامه همکاری مشترک بین شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) شهرری

-  تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) شهرری و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح 

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)شهرری و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ 

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) شهرری و شرکت ایران خودرو دیزل

-تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) شهرری و پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) شهرری و پژوهشکده حضرت امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز اطلاعات، آمار و رایانه واحد یادگار امام خمینی(ره) می باشد.