لازم است مدارک جهت طرح در شورای پژوهشی 10 روز قبل از تاریخ اعلام شده، تحویل دفاتر پژوهشی دانشکده ها شود.
       
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز اطلاعات، آمار و رایانه واحد یادگار امام خمینی(ره) می باشد.