آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگارامام خمینی (ره) شهرری- مجتمع اصلی

کیلومتر 6 اتوبان تهران - قم (بزرگراه خلیج فارس) نرسیده به عوارضی، سمت راست، روبروی مرقد حضرت امام (ره)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره) شهرری.

 تلفنخانه   8 -55229200 


ردیف

نام و نام خانوادگی

فعالیت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

1

آقای نظری

دفتر  معاونت پژوهشی

55229259

 


2503

 دفتر امور پژوهشی 

2

آقای مهندس رحمان امینی

مدیر امور پژوهشی

-

2505

3

 

 

 

خانم کرم داد

کارشناس فرصت‌های مطالعاتی داخل و خارج از کشور استادان، ارزیابی و تشویق مقالات علمی استادان، همایش‌ها، سخنرانی‌ها و کارگاه‌های درون دانشگاهی، شرکت در کارگاه‌های داخل و خارج کشور، دبیرخانه شورای پزوهشی، ارزیابی و نظارت پژوهشی

55229356

2504

 

 

 

4

 

 خانم  ترکمانه

کارشناس امور پایان نامه های دانشجویی 

55229356

2504

 

5

خانم آقازاده

کارشناس امور پژوهشی دانشکده علوم پایه 

 

-

2619

6

آقای مهندس خدایاری

کارشناس امور پژوهشی دانشکده هنر و معماری 

 

 

 

 

 

-

2402

7

خانم مهندس اخلاقی و خانم طرلانی

کارشناس امور پژوهشی دانشکده فنی مهندسی و برق 

 

-

2317

8

خانم خمسه

آقای شرامینی 

کارشناسان امور پژوهشی دانشکده علوم انسانی 

 

-

2619

 

9

 

 


 


خانم کیارشی

 

 

کارشناس انجمن های علمی و ادبی هنری دانشجویی و استادان، عضویت اعضای هیأت علمی و واحدهای دانشگاهی در انجمن های داخل و خارج و کارشناس ایجاد گروه های تحقیقاتی، مراکز تحقیقاتی، پزوهشکده‌ها و پژوهشگاه ها،کارگاه دائمی تحقیقات دانشجویی، تیم های علمی پژوهشی دانشجویی جهت شرکت در مسابقات، سوله نساجی و پیگیری امور تدارکاتی کل حوزه معاونت

55229356

2504

 اداره آزمایشگاه ها و کارگاه ها 

 

10

 آقای مهندس احمدی مجد

رئیس اداره آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها

55229283

2506

 

11

 

آقای مهندس بابایی

کارشناس مسئول تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها، ایستگاه هواشناسی،مزرعه، پیگیری‌های عمرانی کل حوزه معاونت

 

55229283

2506

اداره ارتباط و صنعت 


12

 

آقای شاه آبادی

آقای اسحاقی
 

رئیس اداره ارتباط با صنعت

کارشناس اداره ارتباط با صنعت

55229253

2508

دفتر گسترش تولید علم 


13


خانم بابارضایی


رئیس اداره کتابخانه


55229251


2510 


14

 

 

خانم مح آباد

کارشناس چاپ کتاب، نشریات علمی، دبیرخانه شورای انتشارات، اختراعات و نوآوری‌های علمی

55229349


2522

 

15

آقای قربانی

کارشناس میز امانت

-

2513 


16


خانم معنوی پور

کارشناس مرجع و بخش نشریات کتابخانه

-


2522

 

 دفتر باشگاه پژوهشگران جوان 


17


خانم دکتر نیکمرام

خانم پیریایی


رئیس باشگاه پژوهشگران جوان

 کارشناس باشگاه پژوهشگران جوان

55229252

2537

دبیرخانه دائمی همایش ها و جشنواره ها


18


خانم سلطانی
 

کارشناس دبیرخانه دائمی همایش‌ها

55229356

-

 جهت ارتباط با تلفن های داخلی ساختمان شماره یک(صفائیه) با شماره 13 - 33743011 تماس حاصل فرمایید.

 جهت ارتباط با تلفن های داخلی ساختمان شماره دو (شیخ صدوق) با شماره  33752184 تماس حاصل فرمایید.

 

 

 

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز اطلاعات، آمار و رایانه واحد یادگار امام خمینی(ره) می باشد.