دفتر دایمی همایش های واحد شهرری عهده دار برگزاری همایش های علمی واحد می باشد. از دیگر فعایت های این دفتر همکاری در برگزاری همایش‌های بین‌المللی، ملی و منطقه‌ای می باشد. این همکاری‌ها به صورت حمایت مالی و یا علمی می باشد.
جهت دریافت اطلاعات کامل همایش‌‌های واحد شهرری، همایش‌های برگزار شده، همایش‌های آتی، نحوه ثبت نام، نحوه تنظیم مقالات، آخرین مهلت ارسال مقالات و... به سایت دفتر دایمی همایش‌های واحد شهرری به آدرس www.iausr.ac.ir مراجعه نمایید.

 
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز اطلاعات، آمار و رایانه واحد یادگار امام خمینی(ره) می باشد.