دفتر انتشارات علمی واحد شهرری با هدف چاپ، انتشار و توزیع فعالیت های علمی- پژوهشی استادان، محققان و دانشجویان محترم در کالبد گونه های مختلف نشر و عرضه کتاب و مجلات، فعالیت مستمر خود را ادامه می دهد.
هدف این دفتر ارائه خدمات مناسب به اساتید، محققان  محترم و دانشجویان گرامی در خصوص انتشار آثار علمی - پژوهشی می باشد و همچنین می کوشد موجبات رشد علمی و سربلندی واحد شهرری را در سطح واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی فراهم سازد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتشار کتب علمی ( تالیف و ترجمه)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سامانه نشریات

 

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز اطلاعات، آمار و رایانه واحد یادگار امام خمینی(ره) می باشد.