دکتر علی اشجاران
معاون پژوهشی
email:
pazhohesh@iausr.ac.ir


مدیر امور پژوهشی: آقای مهندس رحمان امینی
مدیر مرکز رشد واحدهای فناور: آقای دکتر علیرضا پازکی 
رئیس مرکز تحقیقات آمایش سرزمین: آقای مرتضی عسگری
رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان: خانم دکتر فرخ رویا نیکمرام
رئیس مرکز تحقیقات اکوفیزیولوژی:آقای دکتر مصطفی حسینی مزینانی
رئیس آزمایشگاه ها و کارگاه ها: آقای مهندس سعید احمدی 
رئیس کتابخانه: خانم لیلا بابارضایی
رئیس ارتباط با صنعت و جامعه: آقای مجتبی شاه آبادی
مسئول انتشارات علمی
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز اطلاعات، آمار و رایانه واحد یادگار امام خمینی(ره) می باشد.